Ook Ziektewetuitkeringen


Let op: vanaf 2014 hebben (middel)grote werkgevers een vergelijkbaar financieel belang bij de toekenning van een Ziektewetuitkering aan een (ex-) werknemer die tijdens de eerste 104 weken van ziekte uit dienst is gegaan. Ook hier kunnen werkgevers eigenrisicodrager zijn en ook hier wordt vanaf 2014 een gedifferentieerde premie geheven van werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn. Op beslissingen tot toekenning van deze Ziektewetuitkeringen kan op vergelijkbare wijze een scan worden uitgevoerd.