Wat kost een arbeidsongeschikte werknemer?


Weet u dat een langdurig arbeidsongeschikte werknemer u als werkgever een bedrag kan kosten dat kan oplopen tot boven de zeven jaarsalarissen?* En dat het grootste deel van deze kosten wordt veroorzaakt doordat aan de werknemer na 104 weken ziekte een WGA-uitkering wordt toegekend? En dat u deze kosten ook verschuldigd wordt voor werknemers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst zijn gegaan indien de WGA-uitkering is toegekend na 1 januari 2012?

* Zie de video op www.vanzijlcasemanagement.nl.

Wanneer en hoe wordt een WGA-uitkering aan de werkgever toegerekend?