Arbeidsrecht Actueel


Arbeidsrecht Actueel is onze nieuwsbrief die wekelijks (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) per e-mail wordt verzonden aan de deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement©. Elke uitgave van Arbeidsrecht Actueel bevat tips, trends en wetenswaardigheden op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies werknemersverzekeringen en de loonheffing, die doorgaans worden beschreven aan de hand van recente rechterlijke uitspraken.
Card image cap

Arbeidsrecht Actueel 450

Loondoorbetaling tijdens ziekte aan werknemer met nulurencontract

Een werkneemster die op basis van een nulurencontract werkte en na meer dan een jaar werken ziek uitviel, had recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren tijdens de laatste twaalf maanden. Bij een...

Lees verder

Card image cap

Arbeidsrecht Actueel 449

Werkgever mag portret van ontslagen werknemer blijven gebruiken in reclame-uitingen

Een werknemer die op staande voet ontslagen was kon zich niet verzetten tegen het feit dat de werkgever foto’s en een video waarop hij te zien was, na het ontslag bleef gebruiken. Van een inbreuk op zijn portretrecht was geen sprake omdat de...

Lees verder

Card image cap

Arbeidsrecht Actueel 448

Recht op loon van werknemer die thuis moet blijven omdat hij verkouden is

Een werknemer die langdurig claimde dat hij vanwege de RIVM-richtlijnen niet kon komen werken aangezien hij verkouden was, had aanvankelijk nog recht op loon maar later niet meer, omdat hij had moeten voldoen aan de op dat moment gestelde vraag van...

Lees verder

Card image cap

Arbeidsrecht Actueel 447

Werkgever mag weigeren een werknemer die niet gevaccineerd is en zich niet wil laten testen tot het werk toe te laten

Een dansgezelschap mocht weigeren om een danser die niet gevaccineerd was en die ook weigerde om zichzelf te testen, tot het werk toe te laten. De werknemer had daarbij ook geen recht op loon. Bij een dansgezelschap werkt een werknemer in de...

Lees verder

Card image cap

Arbeidsrecht Actueel 446

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering om mondkapje te dragen

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst van een werknemer die, ondanks herhaalde aanmaning en waarschuwing, weigerde een mondkapje tijdens het werk te dragen. Omdat de omstandigheden van het geval meebrachten dat sprake was van ernstig...

Lees verder

Card image cap

Arbeidsrecht Actueel 445

Schadevergoeding UWV wegens onzorgvuldig deskundigenoordeel

Het UWV handelt onrechtmatig ten opzichte van een werkgever door een gebrekkig deskundigenoordeel af te geven. Het UWV moet daarom 40% van de schade vergoeden die de werkgever heeft geleden in de vorm van loondoorbetaling aan de arbeidsongeschikte...

Lees verder